Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Sławizm Sjonizmu a Nasze Żydzieje

W 2 (4) nr „Zadrugi” pisaliśmy o losie genialnego rzeźbiarza polskiego Stacha z Warty Szukalskiego, który na skutek nieprzy- chylnych dla siebie warunków w kraju, zmuszony został do wyjazdu za Ocean. Cieszymy się, że obecnie możemy zawiadomić naszych Przyjaciół i Czytelników o jego powrocie do kraju. Nadesłany artykuł zamieszczamy z zapewnieniem, że łamy „Zadrugi” dla Mistrza zawsze stoją otworem. Redakcja.

Więcej…

***

Mamy już więc 5 numerów „Zadrugi”. Efekt dłuższego wysiłku myślowego, a również dzieło niemałych trudów materialnej natury.

Specjalny charakter „Zadrugi”, pisma ideowego nakazuje spojrzeć krytycznie wstecz, by ocenić metodę i wyniki dotychczasowej pracy. Również Wasze, Czytelnicy, opinie, licznie nadsyłane życzliwe rady i krytyczne uwagi wziąć musimy pod uwagę, boć przecież dla Was to pismo wydajemy.

Więcej…

Łożysko przeobrażeń

Pozornie wydaje się, iż w sztuce polskiej, w poezji nic się wielkiego nie dzieje. Ale tylko pozornie. W rzeczywistości zaś odbywa się równie głęboki przewrót, jaki ma miejsce wśród awangardowych, skrwawionych często narodów, tworzących nową epokę dziejów ludzkości. Rzecz tkwi w tym, iż przewrót w duchowości polskiej odbywa się w wręcz odmiennym kierunku, niż gdzie indziej.

Więcej…

Judejski baranek wśród słowiańskich kraszanek

W pierwszych tygodniach wiosny kościoły chrześcijańskie obchodzą Wielkanoc, święto śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, centralnej postaci chrześcijaństwa, który jak głoszą kościoły z katolickim na czele przyniósł światu „prawdy wiekuiste”.

Więcej…

Dlaczego to?

CHIŃSKA POGODA DUCHA
Posiadamy wszystkie znamiona narodu duchowo bardzo starego. Przeciętna społeczna reprezentuje typ psychiczny charakterystyczny dla umysłowości starców. Nie kłóci się to wcale z młodością biologiczną. Więcej…

Kim jesteśmy?

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.

Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Jesteśmy nacjonalistami Polakami, którzy w obecnej rzeczywistości – polską zwanej, duszą się.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος