Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Dyplomata obcego państwa w roli wychowawcy narodu polskiego (nowy)

W dniu 23 kwietnia w „Instytucie Wyższej Kultury Religijnej” w Warszawie odbyło się zebranie, w czasie którego zabrał głos ksiądz nuncjusz Cortesi – według terminologii przyjętej w prawie międzynarodowym – ambasador państwa watykańskiego, akredytowany przy rządzie polskim.

Więcej…

Punkt wyjścia

Stan, w jakim się znajduje Naród, kres ku któremu ewoluuje jest już dziś dosyć wyrazisty.

Wykład teorii wewnętrznego rozwoju Polski na łamach „Zadrugi” był niczym innym, jak tylko uporządkowaniem myślowym tego rozwoju, ubraniem go w szatę terminów i pojęć.

Zrozumianą i przyjętą może ona być tylko przez niektórych.

Więcej…

Proponujemy ankietę

Papież Pius XI, stwierdzając ostatnio ogólnoludzką powszechność Kościoła, rodowód jego zasadniczych prawd od Abrahama i pokrewieństwo katolicyzmu z semityzmem, w sposób najbardziej autorytatywny i głęboki rzekł:

Jesteśmy duchowymi Semitami.

Więcej…

Polityka wewnętrzna Polski niepodległej (szkic I)

Założenia

Polityka wewnętrzna obejmuje zakres problemów tworzących niejako piramidę, podstawą której są odczuwane przez obywateli potrzeby polityczne, wierzchołkiem zaś formalny ustrój państwa – forma rządów.

Więcej…

Druga antynomia dziejów Polski

Sądzimy, iż czytelnik który uważnie przeczytał poprzednie numery „Zadrugi”, potrafiłby na własną rękę sformułować istotę antynomii dziejów Polski. Spróbujemy uczynić to wspólnymi siłami. Cóż więc jest istotą Drugiej Antynomii dziejowej czasokresu 1600-1950? W krótkim ujęciu będzie to mniej więcej tak:

Więcej…

Z prasy (dodano nowy tekst)

I. NA MARGINESIE TRAGEDII CZECH.
W numerze kwietniowym katowickiego miesięcznika literacko-artystycznego „Fantana”, Wilhelm Szewczyk rzucił garść uwag na temat tragedii czesko-słowackiej, mianowicie na ponurą rolę odegraną w tej sprawie przez Słowaków, a raczej jej obecnych przywódców, na nasze prądy, na ożywczy ruch słowiański w Czechach, dziś, niestety, zdławiony brutalną przemocą. Zastrzegając sobie zajęcie własnego stanowiska co do źródeł tragedii czeskiej, poruszonych zresztą w „Fantanie” nader ogólnikowo, podajemy z artykułu Szewczyka obszerniejsze wyjątki:

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος