Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Jałowość ciągu reformistycznego

Ambicja twórczości, aspiracje ku Wielkości, chęć przodowania w życiu międzynarodowym, oto zdrowe cechy życia zbiorowego narodu. Siedliskiem tych sił jest dusza zbiorowa – ideologia grupy. Polska ideologia grupy od najwcześniejszych lat swojego życia państwowego urabiana stopniowo i konsekwentnie przez południową naleciałość, tj. katolicyzm, stała się niegodną słowiańskiego narodu. Tak dalece skatoliczona Polska, niezdolna jest do większego wysiłku choćby naśladowania swoich groźnych sąsiadów w jakiejkolwiek dziedzinie, gdyż byłoby to sprzeczne z celami i jej ideałami, a co dopiero mówić o większym wysiłku, który by przewyższał inne narody.

Więcej…

Zakres przewartościowań

Gdzie, jak gdzie, ale na pewno nie w Polsce zrozumianą jest należycie prawda, że o losie tak pojedynczej jednostki, jak i całego narodu decyduje wyznawany światopogląd, ze co i jak pojedynczy człowiek, grupa, naród czyni wypływa tylko i wyłącznie z tego jedynie, co i jak ten człowiek, grupa - naród - myśli, czuje, chce, wierzy. Jakość cywilizacji danej grupy ludzkiej tj. jej zewnętrznych form bytowania jest zależna od jakości kultury tj. cech duchowych, psychicznych, w danej grupie społecznej czy narodzie pielęgnowanych. Cywilizacja jest pochodną kultury – nigdy na odwrót. Jeżeli u dwóch sąsiadów rolników, gospodarzących na jednakowo co do ilości, jakości gruntu, inwentarza i rąk roboczych wyposażonych działkach stwierdzamy mimo to znaczne różnice w stanie gospodarstw, to przyczyn złej gospodarki u jednego, a dobrej u drugiego szukamy słusznie we właściwościach duchowych tych dwóch ludzi. Mówimy: ten jest wałkoń, niedołęga, typ bierny i dlatego biedak, a tamten jest pracowity, energiczny, pomysłowy i dlatego ma się dobrze.

Więcej…

Fikcje błędów i wad

Rozplątanie chaosu współczesnego polskiego życia jest podstawowym zadaniem, po dokonaniu którego, można będzie dopiero myśleć o następnym, tj. o montowaniu stylu polskiego, pozbawionego dzisiejszych antynomii.

Więcej…

"Zesłowianieć albo zginąć"

Nuda i zniechęcenie ogarnia, gdy się myśli o naszej publicystyce. Czy istnieje dziś w Polsce publicystyka? Czy można nazwać publicystyką tę kokocią płytkość myśli, tę zabawę w słowa, to w najlepszym razie kręcenie się wokół pępka i podpępka człowieczej persony, które wypełnia nasze periodyki.

Więcej…

Podstawy buntu duchowego "Zadrugi"

Bez żadnych złudzeń, na trzeźwo oceniając rzeczywistość polską, zdajemy sobie sprawę z tego jak wielkim jest dystans duchowy pomiędzy „Zadrugą”, a resztą kierunków ideowych w Polsce.

Więcej…

Źródła różnic

Gdy umysł człowieka gubi się w chaosie rzeczywistości, dobrze jest uprzytomnić sobie podstawowy problem , zasadniczy punkt wyjścia. Ty zasadniczym problemem jest – pojmowanie sensu istnienia, postawa wobec tego co każdego z nas czeka – śmierci. Im bardziej realistycznie sobie to wyobrazimy, tym głębsza i zasadnicza będzie nasza reakcja na zagadnienie absorbujące nas w danej chwili.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος