Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Naród w świetle zasad katolicyzmu i innych systemów uniwersalistycznych

Możesz oszukiwać cały naród przez pewien czas.
Możesz oszukiwać część narodu przez cały czas.
Lecz nie możesz oszukiwać całego narodu przez cały czas.
(Shakespeare)

 

W poprzednim numerze „Zadrugi” w art. pt. „List otwarty do Papieża”, napisaliśmy: „W Polsce, mimo szumnych pozorów, nacjonalizm wyraża się na razie w pewnych nieuświadomionych odruchach, które zapowiadają dopiero jego nadejście. „Zadruga wychodzi naprzeciw, by mu torować drogę, dotychczas przeraźliwie zachwaszczoną”.

Więcej…

Słowianie "I-ej epoki zadrużnej"

Trzydzieści wieków wstecz na przestrzenie europejskie zwaliły się zbrojne zadrugi aryjskich Słowian (Sławów), gnane żądzą panowania, zdobyczy i sławy.

Sino-błękitne fale oceanu zachodniego i imperium Rzymskie, oparte o Ister – Dunaj, powstrzymały dopiero nawałę słowiańską, w jej nieustannym parciu na zachód i południe.

Więcej…

***

Mamy już więc 5 numerów „Zadrugi”. Efekt dłuższego wysiłku myślowego, a również dzieło niemałych trudów materialnej natury.

Specjalny charakter „Zadrugi”, pisma ideowego nakazuje spojrzeć krytycznie wstecz, by ocenić metodę i wyniki dotychczasowej pracy. Również Wasze, Czytelnicy, opinie, licznie nadsyłane życzliwe rady i krytyczne uwagi wziąć musimy pod uwagę, boć przecież dla Was to pismo wydajemy.

Więcej…

Sławizm Sjonizmu a Nasze Żydzieje

W 2 (4) nr „Zadrugi” pisaliśmy o losie genialnego rzeźbiarza polskiego Stacha z Warty Szukalskiego, który na skutek nieprzy- chylnych dla siebie warunków w kraju, zmuszony został do wyjazdu za Ocean. Cieszymy się, że obecnie możemy zawiadomić naszych Przyjaciół i Czytelników o jego powrocie do kraju. Nadesłany artykuł zamieszczamy z zapewnieniem, że łamy „Zadrugi” dla Mistrza zawsze stoją otworem. Redakcja.

Więcej…

Złudy koniunktur i kryzysów

Zagadnienie polskiego kryzysu kulturalnego i ekonomicznego już od dość dawna pasjonuje mocno naszą opinię publiczną. Te nerwowe poszukiwania jednak drogi wyjścia z impasu na razie żadnego rezultatu nie dały, no i zapewne nie dadzą; przeciwnie powiększają tylko i tak już nie małych rozmiarów mętlik coraz to nowo – odkrytych „istotnych” przyczyn i „trafnych rozwiązań. Czas już jest skończyć z bezpłodnym dreptaniem w miejscu i szukaniem wkoło siebie przyczyn polskiego kryzysu.

Więcej…

Korespondencja

Ukazanie się Zadrugi wywołało szeroki oddźwięk w całym społeczeństwie. Z nadsyłanych nam z całej Polski listów umieszczamy jeden z nich (niestety z braku miejsca tylko w wyjątkach) jako najbardziej typowy. - Red.

 

WIELCE SZANOWNY PANIE REDAKTORZE!

Wczoraj z rąk p. F.C., mego przyjaciela otrzymałem pierwszy numer „Zadrugi”.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος