Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Wici Sławów - Pieśń Wojny

P i e ś ń  W o j n y

Jasny dziedzicu! Groźny Bożycu!
Obrońco nasz!

Słysz swego ludu śpiew! 

To my, to Twoja straż
Z bronią nas oto masz
Na Twych kapłanów zew.

Więcej…

Myśl w labityncie

Polski socjalizm katoliczeje w zastraszający sposób.

Recydywa saska w dziedzinie świadomości narodowej.

„Zadruga” jest często w sytuacji lekarza, który – stawiając trafną diagnozę jakiejś nieuleczalnej a strasznej choroby – szuka gorączkowo danych by pozwoliły mu stwierdzić swoją pomyłkę. Z jednej strony ambicja zawodowa oczekuje niecierpliwie przewidzianych diagnozą procesów chorobowych, z drugiej zaś w głębiach szarego społeczeństwa rodzi się podświadome pragnienie i nadzieja odwrócenia tego, co przyjść musi.

Więcej…

Podstawy buntu duchowego "Zadrugi"

Bez żadnych złudzeń, na trzeźwo oceniając rzeczywistość polską, zdajemy sobie sprawę z tego jak wielkim jest dystans duchowy pomiędzy „Zadrugą”, a resztą kierunków ideowych w Polsce.

Więcej…

Stałe i zmienne elementy nacjonalizmu

„...Pewna mieszanina idylli, socjalizmu i chrześcijaństwa, rewolucji, ewangelii
i café chantant'u unosi się dziś w powietrzu
jako szeroka synteza społecznych
dążeń i aspiracji".

STANISŁAW BRZOZOWSKI
(Legenda Młodej Polski)

Więcej…

U podstaw mitu

Człowiek jest jedną z wielu rzeczy, powołanych do życia przez Stwórcę świata. Jednocześnie wydaje się on być przeznaczonym do spełnienia pewnych szczególnych zadań.

Więcej…

KAP-ina nie odpowiada

W poprzednim numerze „Zadrugi” zwróciliśmy uwagę na fakt, iż Katolicka Agencja Prasowa celowo przemilcza niektóre, niewygodne Kościołowi Katolickiemu w Polsce, oficjalne wypowiedzi papieża, jakkolwiek obowiązek podawania ich do wiadomości opinii publicznej ciąży na niej niejako z urzędu.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος