Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Leszek Poraj-Kuczewski

Leszka Poraj-Kuczewskiego poznaliśmy krótko przed jego śmiercią. Już ciężką chorobą przykuty do szpitalnego łóżka napisał do nas list pod wrażeniem treści lutowego numeru „Zadrugi”. Przedtem „Zadrugi” nie znał. W liście wyraził radość człowieka, który po długich i beznadziejnych poszukiwaniach znalazł wreszcie środowisko ideowe, które okazało mu się tak duchowo bliskie, że jakby własne. Radość Leszka Poraj-Kuczewskiego pojąć może tylko ten, kogo przez lata męskiego wieku trawił niezaspokojony głód Idei, brak, której odbiera człowiekowi wszelki sens życia.

Więcej…

Podstawy buntu duchowego "Zadrugi"

Bez żadnych złudzeń, na trzeźwo oceniając rzeczywistość polską, zdajemy sobie sprawę z tego jak wielkim jest dystans duchowy pomiędzy „Zadrugą”, a resztą kierunków ideowych w Polsce.

Więcej…

Odwróćmy kartę historii

Nie spodziewaliśmy się, że już po wydaniu dwóch numerów „Zadrugi” spotkamy się z tak żywym zainteresowaniem jednostek, należących do sfer tzw. inteligencji.

„Zadruga” trafiła do nich nie poprzez przedruki w prasie, lecz bezpośrednio. Trafiła do tych, co pragną zrozumieć rzeczywistość polska i objawy chorobowe, toczące nas Naród od stuleci.

Więcej…

Ideał społeczno-polityczny w świetle polskiej ideologii grupy (zakończenie)

Kierunki rozwojowe po r. 1918. "Recydywa Saska".

Okres, w którym spełniony został polski ideał społeczno-polityczny – Epoka Saska, kończy się upadkiem państwa. Misterna konstrukcja budowli społecznej, dzieło dorobku historycznego z lat 1600 – 1800 – Katolicka harmonia socjalna wali się w gruzy. Następuje długi okres niewoli politycznej – wiek XIX. Znaczenie jego dla rozwoju życia polskiego omówił w numerze 2(4) „Zadrugi” Zygmunt Banasiak (art. „Wiek XIX w dziejach Polski”).

Więcej…

Geneza "ideologii państwowej" (zakończenie)

System pomajowy

W poprzedniej części artykułu wyłożyliśmy ogólne zasady „ideologii państwowej”. Z kolei łatwo nam będzie w ich świetle rozpatrzeć fragment naszej najnowszej historii tzw. stosunki pomajowe od roku 1926 r. Istota tego okresu kryje się za gęstą zasłoną drugorzędnych, choć może barwnych, zdarzeń. Tylko opanowawszy myślowo mechanizm naszej historii lat 1600 – 1950, jesteśmy zdolni pojąć istotę tego co się dzieje w Polsce od 1926 roku. Ponieważ na łamach „Zadrugi” wyłożyliśmy tylko część ogólnej teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950, więc też możemy na razie, wyjaśnić stosunki po roku 1926, tylko w pewnym aspekcie.

Więcej…

Punkt wyjścia

Stan, w jakim się znajduje Naród, kres ku któremu ewoluuje jest już dziś dosyć wyrazisty.

Wykład teorii wewnętrznego rozwoju Polski na łamach „Zadrugi” był niczym innym, jak tylko uporządkowaniem myślowym tego rozwoju, ubraniem go w szatę terminów i pojęć.

Zrozumianą i przyjętą może ona być tylko przez niektórych.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος