Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Na nowym etapie historii

Epoka uniwersalizmów w naszych oczach zaczyna się walić w gruzy. Uniwersalizm kapitalizmu, wielkich demokracji, chwieje się nie od dziś, aż wreszcie padnie...

Więcej…

Tragedia lawiny demograficznej

Podkreślaliśmy już niejednokrotnie, że wiek XIX, ściślej biorąc, okres 1864-1913, wbrew bzdurnym twierdzeniom oficjalnej nauki, posiada dla życia naszego narodowo-gospodarczego organizmu wybitnie dodatnie znaczenie. Zaborcy wyświadczyli nam przysługę dziejowej doniosłości. Dzięki nim pozbyliśmy się egzotycznego prymitywu katolickiej harmonii socjalnej z epoki saskiej, poznaliśmy nowoczesne metody produkcji, technikę, organizację pracy itp. Dźwignięte obcym mózgiem i obcą wolą nasze gospodarstwo upodabnia się miejscami do kapitalistycznego. W parze z tym idzie wzrost stopy życiowej szerokich mas i podniesienie się poziomu życia kulturalnego. To wreszcie pociąga za sobą wyzwolenie się, dławionej pauperyzacją powszechną – lawiny demograficznej.

Więcej…

Złudy koniunktur i kryzysów

Zagadnienie polskiego kryzysu kulturalnego i ekonomicznego już od dość dawna pasjonuje mocno naszą opinię publiczną. Te nerwowe poszukiwania jednak drogi wyjścia z impasu na razie żadnego rezultatu nie dały, no i zapewne nie dadzą; przeciwnie powiększają tylko i tak już nie małych rozmiarów mętlik coraz to nowo – odkrytych „istotnych” przyczyn i „trafnych rozwiązań. Czas już jest skończyć z bezpłodnym dreptaniem w miejscu i szukaniem wkoło siebie przyczyn polskiego kryzysu.

Więcej…

Na zakręcie historii

Uzbrojeni w aparaturę pojęciową „teorii rozwoju wewnętrznego Polski” możemy dopiero teraz postawić problem rozwiązania naszej rzeczywistości, która coraz bardziej brnie w ślepy zaułek. Dopiero teraz, po dokonaniu operacji poszufladkowania, uporządkowania, bagna polskiego życia, możemy postawić sobie pytanie, jak wyjść z wiekowego impasu, w jaki sposób dokonać poznane dzięki teorii, siły i opory, zetrzeć je i dokonać zmiany dotychczasowego nurtu naszych trzywiekowych bezdziejów oraz włączyć się, tym samym, do ogólnego rytmu nadchodzącej, nowej epoki dziejów ludzkości? Przystępujemy więc do naszkicowania problemu, zakładając, że Czytelnik zna dotychczasowy wykład „Zadrugi”.

Więcej…

Nasza cegiełka na pomnik ks. Skargi

Ideały wychowawcze katolicyzmu

Przed niedawnym czasem wpadła mi w ręce odezwa Komitetu Budowy Pomnika ks. Piotra Skargi w Grójcu, z której się dowiedziałem między innymi, że Skarga to „Wielki Człowiek, Wielki Polak, Świątobliwy Kapłan”.

Więcej…

Myśl w labityncie

Uzbrojenie się w aparaturę pojęciową „Teorii rozwoju wewnętrznego Polski” otwiera, jakby kluczem czarodziejskim, ogromny świat faktów, których niezwykłości przedtem nie dostrzegaliśmy. Chaos polskiego życia przestaje być chaosem, a wśród pozornego nieładu, ze zdumieniem dostrzegamy niezwykłą prawidłowość. Tam gdzie dla nieuzbrojonego umysłu rysowała się gra przypadku, widzimy przejawy oddziaływania zorganizowanej woli, czujnie baczącej, by rozwój odbywał się w pewnym kierunku.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος