Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

KAP-ina nie odpowiada

W poprzednim numerze „Zadrugi” zwróciliśmy uwagę na fakt, iż Katolicka Agencja Prasowa celowo przemilcza niektóre, niewygodne Kościołowi Katolickiemu w Polsce, oficjalne wypowiedzi papieża, jakkolwiek obowiązek podawania ich do wiadomości opinii publicznej ciąży na niej niejako z urzędu.

Więcej…

Nadesłane

Otwieramy rubrykę, w której będziemy zamieszczać nadesłane artykuły. Poglądy wyrażone w nich niekoniecznie muszą być zgodne z naszym stanowiskiem.
Redakcja

Więcej…

Uwagi

PROCES RECYDYWY SASKIEJ W SFERZE DUCHOWEJ NARODU
a) gospodarstwo
Polski typ kulturalny, wyhodowany starannie w atmosferze personalizmu katolickiego wykazuje zdecydowaną niechęć do wytężonego życia gospodarczego, czy to będzie przemysł, czy też handel. Wola minimum egzystencji, jako typowa postawa wobec wszelkich zjawisk gospodarczych, sprawia, że człowiek wychowany w polskim systemie kulturalnym odczuwa swą obcość, nawet wobec systemów produkcyjnych, wykazując na tym polu swą kompletną bezradność. Tak było w Epoce Saskiej, ku temu samemu mimo pozorów zmierzamy obecnie. Niewola wtłoczyła nas w wyższe organizmy cywilizacyjne, dała nam oazy kapitalizmu w dziedzinie gospodarczej, stąd też i w sferze duchowej dokonały się pewne w tym kierunku przesunięcia. W miarę jednak jako polska ideologia grupy odzyskuje swą „czystość” oazy kapitalizmu ulegają stopniowej likwidacji. Występuje wyraźna tendencja cofania się gospodarczego we wszystkich dziedzinach gospodarstwa: w przemyśle, handlu i rolnictwie. Jest to tylko zewnętrzny, materialny wyraz odpowiednich procesów duchowych, które postąpiły już tak dalece, że świadomość polska fakt cofania się polskości z placówek gospodarczych traktuje jako tytuł do moralnej chwały, co zgodne jest niewątpliwie z kryteriami wyznawanych ideałów naczelnych. Jako dowód takiego zjawiska przytaczamy poniżej głos Kazimierza Haraburdy, wybitnego publicysty z Ruchu Narodowo-Radykalnego, który głosi... dynamizm (sic!) w gospodarstwie no i „walkę” z żydami.

Więcej…

Rozmowy patriotek

czyli Psychosis bobolica acuta

Rozmowa toczy się wśród pań, uczestniczek majowej pielgrzymki do Watykanu na kanonizację św. Boboli. Prym wiedzie żona jednego z profesorów uniwersytetu.

Więcej…

O postawę zadrużną

O człowieku decydują te wartości duchowe, które są jego udziałem. Ich jakość i natężenie warunkują zdolność jednostki do wydobycia się z więzów biologii, wyjścia poza ramy wegetacji, przeciwstawienia się materii.

Historia rodzaju ludzkiego jest historią walki ducha z bezwładem materii. Walkę tę stoczyć się musi najpierw z sobą samym, pokonać w sobie to wszystko, co wrodzone, tysiącznymi węzłami w materii tkwiące, ściąga dążącego do wzlotów ducha w leniwy nurt bezdziejowego trwania, li tylko dla przedłużenia gatunku.

Więcej…

O przełom w literaturze

Literatura jest wiernym odbiciem tworzącego ją człowieka. Panujący w danej grupie społecznej typ kultury, kładąc swe piętno na całokształcie jej twórczości, decyduje tym samym o obliczu literatury.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος