Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Gdy katolicyzm oficjalny w Polsce wstydzi się słów swego Papieża

Zadruga w jego obronie

Dość często słyszymy pseudo zarzut, iż „Zadruga” zbyt wiele miejsca udziela katolicyzmowi jako przyczynie degradacji Narodu polskiego w ostatnich stuleciach, pomijając w ten sposób „inne” przyczyny i dochodząc dzięki temu do błędnych wniosków i stwierdzeń. Wysuwają ten zarzut zazwyczaj cwaniacy, którzy głoszą jednocześnie, że katolicyzm jest jedyną siłą dziejotwórczą Polski, iż katolicyzm właśnie stworzył Naród i jego cały dorobek.

Więcej…

Z doby planizmu - Zwiększyć tempo...

Czy znaczy to, że należy obecnie bezwzględnie zamknąć podwoje Kościoła dla wszystkich prozelitów, którzy się z żydostwa rekrutują? Bynajmniej. Chodzi jedynie o to, aby sprawę udzielania im chrztu św. traktowano z należytą ostrożnością i z zastosowaniem takich środków i prób, które byłyby w stanie wykazać szczerość intencji kandydatów i umożliwiały przeprowadzenie wśród nich należytej selekcji.

Więcej…

Jałowość ciągu reformistycznego

Ambicja twórczości, aspiracje ku Wielkości, chęć przodowania w życiu międzynarodowym, oto zdrowe cechy życia zbiorowego narodu. Siedliskiem tych sił jest dusza zbiorowa – ideologia grupy. Polska ideologia grupy od najwcześniejszych lat swojego życia państwowego urabiana stopniowo i konsekwentnie przez południową naleciałość, tj. katolicyzm, stała się niegodną słowiańskiego narodu. Tak dalece skatoliczona Polska, niezdolna jest do większego wysiłku choćby naśladowania swoich groźnych sąsiadów w jakiejkolwiek dziedzinie, gdyż byłoby to sprzeczne z celami i jej ideałami, a co dopiero mówić o większym wysiłku, który by przewyższał inne narody.

Więcej…

Polemika

Wyłomy w opinii katolickiej

Ukazanie się „Zadrugi” wywołało wielkie poruszenie, szczególnie w obozie Katolickim. Jednak poza ciągłym powtarzaniem mało poważnych plotek jedynie dwa głosy zasługują na uwagę.

Poznańska „Kultura” i „Prosto z Mostu” reprezentują grupy literatów i publicystów o zdecydowanych katolickich profilach duchowych, przy czym, o ile grupa „prosto z Mostu” uważa się za „narodową”, nawet „nacjonalistyczną” to „Kultura” trzyma się raczej linii zakreślonej przez katolicyzm oficjalny.

Więcej…

Masoni i Castel Gandolfo

(Koalicja masońsko-watykańska)

Z wielkim hukiem wybuchła latem b. roku na terenie Warszawy tzw. Liga Antymasońska. Sądząc po odgłosach wybuchu (zaangażowanie osobistości, plakaty, prasa, wiece, rezolucje) zdawało się, że Liga unicestwi raz na zawsze ową mafię wrażą, której istnienie wykazywał cyframi, a tu i ówdzie i imiennie pewien były premier. Jeżeli zaś masakra taka generalna przechodziła siły ligowców, to należało przynajmniej oświetlić rzetelnie taki czy inny problem masoński.

Więcej…

Prawica i lewica

Stawiając tezę o jednolitości typu duchowego panującego w Polsce, pozornie przeczymy faktom. Podział na prawicę i lewicę, dość ostry antagonizm pomiędzy nimi, odbiega od wyobrażenia życia społecznego, opartego o jednolitą zasadę.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος