Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Próby zepchnięcia Sławii na zgubne tory

Lekceważone dotąd u nas kapitalne zagadnienie Słowiańszczyzny zaczyna powoli wychodzić na światło dzienne i wreszcie stawać się godnym uwagi. Zbędnym Jest chyba mówić, iż dzieje się to – niestety – pod wpływem mocno znaczonych na karcie Europy, ostatnich wypadków politycznych. Mówimy niestety, bo Polska nie od dziś jest tym jedynym państwem i narodem słowiańskim, skąd może jeszcze i powinno wyjść właściwe rozwiązanie i decyzja w tej tak doniosłej sprawie.

Więcej…

...i rozpoczął się wyścig pracy

Nie zginie naród doraźnie słaby gospodarczo i kulturalnie, o ile zdaje sobie dokładnie sprawę z własnej bezsiły i przyczyn bezwład powodujących, o ile wytęży wszystkie swe siły i wolę ku zmianie istniejącej, w istocie swej zgubnej rzeczywistości. Nieznajomość słabości własnej Narodu nosi w sobie zawsze zarodek zguby.

Więcej…

Wydawnictwa

Corradini o nacjonalizmie

„Naród jest społecznością”. Lecz nie społecznością z umowy, z prawa lub z rozumu. Naród jest społecznością naturalną, z instynktu. Nie zależy od aktu woli i wolności ludzi, jest warunkiem ich życia”. „...w społeczeństwie i poprzez nie życie jego (tj. człowieka) staje się czynne jest on bowiem tylko jego organem, niezdatnym w odosobnieniu”.

„Państwo jest wolą jedności narodowej, która przewyższa wolę rozdziału i walki pierwiastków, składających się na naród. Innymi słowy państwo ma naturę szczególną. Zmierza ku celom wskazanym przez naturę, jako wyższe od celów jednostek”.

Więcej…

Zasadnicze elementy historii

Czas już dokonać rzutu myśli w dziedziny dalekie od zgiełku aktualności, od tego co stanowi barwność otaczającego nas życia. Dla ludzi, uważających, iż życie posiada swój sens, najwyższą aktualność i szczególną doniosłość powinien zaistnieć problem: gdzie znajduje się główny nurt historii, czy znajdujemy się w nim, a jeśli jesteśmy na peryferiach stawania się, jeśli nasze istnienia spalają się w ogniu nicości, co uczynić by własne życie ratować, jak włączyć je w rytm dziejów, poprzez trudy i śmierć, nieskończoność osiągnąć. Cała ta problematyka nie istnieje dla miernot fundujących świat duszy „na odwiecznych prawdach” małości; artykuł niniejszy, od początku do końca dla takich umysłowości będzie niepojęty.

Więcej…

Parafia watykańska?

Polska chwili obecnej, Polska radykalna O.N.R.-u dynamicznego, a wkrótce nawet superdynamicznego katolicyzmu, może się pochwalić przynależnością do rzędu narodów aktywnych, o światopoglądzie zaborczym i imperializmie na bardzo szeroką skalę. Na czym że się ten światopogląd opiera? Wiemy dobrze, że ideą i celem Narodu Angielskiego jest panowanie nad oceanami i koloniami, Narodu Niemieckiego, panowanie nad światem rasy nordyckiej, Narodu Rosyjskiego wywołanie światowej rewolucji proletariackiej. Japonii władztwo nad rasą żółtą i ewentualne władztwo nad światem.

Więcej…

Lawina demograficzna

Pojęcie – lawina demograficzna – doskonale oddaje istotne zjawiska rozwoju masy biologicznej, przez porównanie z lawiną śnieżną. Zjawisko to kojarzy ze sobą element masy potencjalnej (masy na wyżynie), z elementem ruchu – staczaniem się tej masy pod wpływem ciężaru gatunkowego w tempie przyśpieszonym lub opóźnionym, zależnie od napotkanych oporów.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος