Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Geneza mafii w Polsce

Przeobrażenia w świecie zewnętrznym dokonywują się dzięki ideom ogólnym – wizjom podług których człowiek stara się urządzić świat. Idee ogólne zaś mogą być zakotwiczone w popędzie społecznym lub też mogą mieć podkład personalizmu.

Więcej…

Złudy koniunktur i kryzysów

Zagadnienie polskiego kryzysu kulturalnego i ekonomicznego już od dość dawna pasjonuje mocno naszą opinię publiczną. Te nerwowe poszukiwania jednak drogi wyjścia z impasu na razie żadnego rezultatu nie dały, no i zapewne nie dadzą; przeciwnie powiększają tylko i tak już nie małych rozmiarów mętlik coraz to nowo – odkrytych „istotnych” przyczyn i „trafnych rozwiązań. Czas już jest skończyć z bezpłodnym dreptaniem w miejscu i szukaniem wkoło siebie przyczyn polskiego kryzysu.

Więcej…

Fantazje słowiańskie - Hymn do Żywii (nowy)

H y m n d o  Ż y w i i

Żywio! Żywio straszliwa,
Matko istnienia brzemienna

Co Śmierci zwyciężasz złość.

Więcej…

Jeszcze o odrodzeniu słowiańskim

Umieszczenie artykułu p. Suchockiego na łamach „Zadrugi” wyjaśnia poniżej przytoczony list – Red.

Więcej…

Teoria działań reformistycznych

Zanim przejdziemy do omówienia jednego z następnych z kolei ogniw teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950r., streścić najpierw musimy pokrótce rozważania dotychczasowe na ten temat. (Patrz 1 i 2 nr „Zadrugi”).

Więcej…

O postawę zadrużną w życiu codziennym

Wysiłkiem naszych umysłów i zbiorowej naszej woli rodzi się mit polski. Z tylu wiekowej żydopowszechnej narkozy budzi się instynkt świadomego swoich dziejowych przeznaczeń Narodu. Służymy dziełu, którego dokonanie ogromem swym przewyższy wszystko, co kiedykolwiek w historii Narodu było wielkim. Zaszczyt i szczęście to dla nas niezmierne, ale też i odpowiedzialność ogromna, z poznania prawdy o rzeczywistości polskiej płynąca.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος